เที่ยวเชียงใหม่อย่าลืม ไหว้พระวัดศรีดอนมูล ลงนะหน้าทอง ครูบาน้อย เสริมปัง

วัดศรีดอนมูล เป็นอีกหนึ่งในวัดชื่อดังของ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดของ พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ เกจิอาจารย์ดังที่มีชื่อเสียงในด้านการ ลงนะหน้าทอง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครได้ลงก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นเองครับ สายมูท่านใดที่อยากกราบไหว้สักการะขอพรพระ วัดดังเชียงใหม่ พร้อมกับลงนะหน้าทองกับ ครูบาน้อย ขอให้ตามเราไปดูกันได้เลย

วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีดอนมูล

สำหรับใครที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่ หรืออยู่ในภาคเหนือ ถ้าได้ยินชื่อ “วัดพระเจ้าก้นกึ่ง” เชื่อว่าคนคงไม่ค่อยมาใครรู้จักกันสักเท่าไหร่ แต่หากเอ่ยชื่อ “วัดศรีดอนมูล หรือ วัดครูบาน้อย” หลายท่านคงนึกออกได้อย่างแน่นอน เพราะวัดพระเจ้าก้นกึ่งก็คือวัดเดียวกับวัดศรีดอนมูน ซึ่งได้ตั้งอยู่ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติของวัด

สำหรับการสร้างวัดแห่งนี้ ไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานแน่ชัดและชัดเจนครับ แต่จากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ในครั้งอดีตวัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีใครทราบ แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมื่อครั้งอดีตต่างเรียกว่า “วัดพระเจ้าก้นกึ่ง” เนื่องจากวัดได้อยู่ในสภาพถูกทิ้งรกร้าง รวมจนถึงมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณวัด ต่อมาได้มีช้างป่าเข้ามาหากินและช้างได้ใช้งางัดพระพุทธรูปจนหน้าคว่ำลง จนทำให้ฐานพระพุทธรูปเกิดยกขึ้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วัดพระเจ้าก้นกึ่ง”

แต่จะอย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่เป็นภาษาล้านนา สามารถช่วยให้สันนิษฐานได้คร่าว ๆ ว่าวัดแห่งนี้มีการสร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าติโลกราช ซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดสงครามพม่ายกทัพเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่ ทำให้บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายชาวบ้านต่างพากันหนีตาย วัดแห่งนี้จึงรกร้างขาดการทำนุบำรุงหลายร้อยปี ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละได้เข้ามากู้อิสรภาพด้วยการขับไล่พม่าข้าศึกออกจากล้านนาไทย และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงพระนามว่า “เจ้าพระยาวชิระปราการ”

วัดศรีดอนมูล

จากนั้นได้แต่งตั้งให้แสนพิงยี่เป็นแม่ทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงแสน แต่ไม่สำเร็จเลยกวาดต้อนผู้คนจากเมืองเชียงแสนมาจำนวนมาก พระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นจึงได้ให้พระยาชมภูเป็นหัวหน้านำผู้คนจากเมืองเชียงแสนที่กวาดต้อนมานั้นไปหาที่สร้างบ้านเรือนในบริเวณบ้านยางเนิ้ง ซึ่งเป็นอำเภอสารภีในปัจจุบัน

พระยาชมภูพร้อมด้วยชาวเชียงแสนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านยางเนิ้งเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีต่างพากันหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนอาศัย ก็พบวัดร้างอยู่ 2 วัด วัดที่อยู่ทิศเหนือชาวพระยาชมภูได้บูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า “วัดพญาชมภู” ส่วนวัดร้างที่พบทางทิศใต้อันเป็นชัยภูมิเหมาะสมเพราะเป็นที่ดอนพูนขึ้นเป็นเนินสูง ชาวเชียงแสนจึงบูรณะและให้ชื่อว่า “วัดศรีดอนมูน”

ความน่าสนใจของวัด

วัดศรีดอนมูน เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับมีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกับมาหลายองค์ ถึงกระทั่งปี พ.ศ.2474 พระภิกษุคำมูล สิทธิโก เป็นเจ้าอาวาสได้ก่อสร้างวิหารขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ จนถึงปี พ.ศ.2493 พระภิกษุผัด ผุสุสิตธมฺโม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด

วัดศรีดอนมูล

อีกทั้งยังมีการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเป็นอาคารตึก 2 ชั้น เพื่อให้พระภิกษและสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการสร้างวิหารขึ้นแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธียกช่อฟ้า บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระประธานในวิหารด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ท่านพระครูสิริศีลสังวร หรือ ครูบาน้อย ได้ทำการสร้างกุฎิสงฆ์ล้านนาขึ้นมา โดยกุฎินั้นเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เปิดป้ายกุฏิและได้พระราชทานนามเอาไว้ว่า “กุฏิสงฆ์ล้านนาญาณสังวราราม”

ลงนะหน้าทอง กับ พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ

วัดศรีดอนมูน ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโญ พระเกจิอาจารย์ดังล้านนา ทำพิธีลงนะหน้าทองเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิตให้ ซึ่งทองที่ใช้ทำพิธีเป็นทองที่ครูบาน้อยปลุกเสกในอุโบสถเป็นระยะเวลา 1 ไตรมาส ทำให้เกิดอานุภาพสุด ๆ

โดยจะทำพิธีตามช่วงเวลาดังนี้

  • ช่วงเช้า : ตั้งแต่เวลา 9.30 – 11.00 น. ของทุกวัน
  • ช่วงบ่าย : ตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.00 น. ของทุกวัน
วัดศรีดอนมูล

ที่ตั้งของวัด

  • ที่ตั้ง :  เลขที่ 58 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140หมู่ 1 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

หากใครที่สักการะหรือนับถือ พระครูสิริศิลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปัญโ เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือน เชียงใหม่ ก็ไม่ควรพลาดมาไหว้พระขอพร พร้อมด้วยการ ลงนะหน้าทอง กันที่ วัดศรีดอนมูล แห่งนี้เป็นอันขาดเลยครับ ด้วยชื่อเสียงของ ครูบาน้อย และยังเป็น วัดดังเชียงใหม่ ด้วยแบบนี้ ยิ่งห้ามพลาดเลยครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Scroll to Top